INTERNET CÁ NHÂN

180.000

VNĐ/THÁNG

150 Mbps
 • Dowload/Upload Full 
 • Phí lắp đặt 299k
 • Trang bị thiết bị Modem Wifi 5
ĐĂNG KÝ NGAY

225.000

VNĐ/THÁNG

150=>1Gbps
 • Dowload/Upload Full 
 • Phí lắp đặt 299k
 • Trang bị thiết bị Modem Wifi 5
ĐĂNG KÝ NGAY

325.000

VNĐ/THÁNG

150=>1Gbps
 • Dowload/Upload Full
 • Phí lắp đặt 299k
 • Trang bị thiết bị Modem Wifi 6
ĐĂNG KÝ NGAY

265.000

VNĐ/THÁNG

150=>1Gbps
 • Dowload/Upload Full Chuyên Game
 • Phí lắp đặt 299k
 • Trang bị thiết bị Modem Wifi 6
ĐĂNG KÝ NGAY

COMBO INTERNET & TRUYỀN HÌNH FPT

230.000

VNĐ/THÁNG

150 Mbps
 • Dowload/Upload Full 
 • Trang bị thiết bị Modem Wifi , HD Box
 • Phí lắp đặt 330k
ĐĂNG KÝ NGAY

275.000

VNĐ/THÁNG

150 => 1Gbps
 • Dowload/Upload Full 
 • Trang bị thiết bị Modem Wifi , HD Box
 • Phí lắp đặt 330k
ĐĂNG KÝ NGAY

375.000

VNĐ/THÁNG

150=>1Gbps
 • Dowload/Upload Full 
 • Trang bị thiết bị Modem Wifi , HD Box
 • Phí lắp đặt 330k
ĐĂNG KÝ NGAY

INTERNET DOANH NGHIỆP

490.000

VNĐ/THÁNG

200 Mbps
 • Dowload/Upload 35Mbps 
 • Trang bị thiết bị Modem Wifi
 • Miễn phí lắp đặt
ĐĂNG KÝ NGAY

545.000

VNĐ/THÁNG

250 Mbps
 • Dowload/Upload 250 Mbps 
 • Trang bị thiết bị Modem Wifi
 • Miễn phí lắp đặt
ĐĂNG KÝ NGAY

1.410.000

VNĐ/THÁNG

400 Mbps
 • Dowload/Upload 400 Mbps 
 • Trang bị thiết bị Modem Wifi
 • Miễn phí lắp đặt
ĐĂNG KÝ NGAY

8.125.000

VNĐ/THÁNG

500 Mbps
 • Dowload/Upload 500 Mbps 
 • Trang bị thiết bị Modem Wifi
 • Miễn phí lắp đặt
ĐĂNG KÝ NGAY

FPT PLAY

88.000

VNĐ/THÁNG

 • Sử dụng đồng thời 3 thiết bị
 • Full gói kênh truyền hình (Không bao gồm kho phim HBO GO)
 • CÓ QUẢNG CÁO
 • AVOD/SVOD/ Kho giải trí tổng hợp
 • Nội dung Sport (UEFA)
ĐĂNG KÝ NGAY

120.000

VNĐ/THÁNG

 • Sử dụng đồng thời 5 thiết bị
 • Full gói kênh truyền hình (Không bao gồm kho phim HBO GO)
 • KHÔNG QUẢNG CÁO
 • AVOD/SVOD/ Kho giải trí tổng hợp
 • Nội dung Sport (UEFA)
ĐĂNG KÝ NGAY

140.000

VNĐ/THÁNG

 • Giá gói: 140.000vnđ/tháng. (70.000vnđ/tháng đối với gói K+ trong Combo Thể thao)
 • Đăng nhập được trên 3 hoặc 5 thiết bị, xem được trên 1 thiết bị cùng thời điểm
 • Gói gồm các kênh: K+1, K+NS, K+PM, K+PC
ĐĂNG KÝ NGAY

CAMERA FPT

CAMERA TRONG NHÀ

900.000 vnđ

ĐĂNG KÝ NGAY

CAMERA NGOÀI TRỜI

900.000 vnđ

ĐĂNG KÝ NGAY

CAMERA IQ

1.000.000 vnđ

ĐĂNG KÝ NGAY